Vikt och längd på våra garner

Observera att vi försöker nå så nära de angivna vikterna och längderna som möjligt och arbetar till en kommersiell tolerans på +/- 5%, baserat på den konditionerade vikten av 18,25% fukt. Efter färgning och tvätt samt torkning, kan vikt och längd variera ytterligare. 

Det är inte möjligt att garantera att varje härva eller kon kommer att vara identiska och vi arbetar därför inom ovan nämnda ramar. Om du är missnöjd med antingen vikten eller längden i någon av våra garner kontakta oss på info@knitglobal.com

OBS: - Observera att alla sticktermer som DK, Aran, 4ply, Lace etc inte är absoluta tekniska specifikationer och är därmed inte fasta kriterier.
Notera även att samtidigt som vi producerar dessa garner till givna villkor med hjälp av etablerade tekniska garntermer, kommer olika fibrer att ge upphov till olika resultat i stickning.
Vi anger därför de industriella garnnummer och längderna endast som riktlinjer.
Observera även att vi inte märker enskilda härvor.

Storlek på stickor och stickfasthet som nämns på denna webbplats är därför endast en vägledning, och vi uppmanar köpare att sticka en provlapp - stickfastheten kan variera mycket från person till person.